přidejte tento kód a podívejte se na PRODEJ PŘI -30% kód: DIEGOM30

Podmínky služby

Vítejte v e-shopu DIEGO M.
Uživatelé, kteří přistupují na tento web, jsou povinni přečíst a přijmout následující podmínky prodeje a používání.
Stránku vlastní a spravuje Diego di Diego Mazzi & C. Snc store.diegom.it e diegom-store.com která organizuje prodej prezentovaných produktů.
Výrobky zakoupené na webu store.diegom.it označené značkou DIEGO M vyrábí a prodává Diego di Diego Mazzi & C. Snc, zapsaný v obchodním rejstříku Verona CF a DIČ IT 03341000234 se sídlem a správním úřadem ve via Verona 41 Lazise 37017 Verona. Následující všeobecné prodejní podmínky se vztahují výhradně na prezentaci, nabídku, přeposílání a přijímání objednávek uvedených na webových stránkách store.diegom.it. Nákupní TRANSAKCE se řídí ustanoveními o smlouvách uzavřených na dálku podle legislativní vyhlášky č. 206 ze dne 06/09/2005 (SPOTŘEBITELSKÝ KÓD), podle něhož smlouvou o prodeji online rozumíme smlouvu na dálku, tj. Právní transakci, jejímž předmětem je movité zboží nebo služby sjednané mezi profesionálem, v případě v bodě DIEGO M, prostřednictvím online obchodu služeb.diegom.it, a spotřebitel, v kontextu vzdáleného PRODEJNÍHO SYSTÉMU organizovaného profesionálem, který pro tuto smlouvu používá výhradně technologii vzdálené komunikace zvanou internet.
Odborníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která jedná při výkonu své obchodní nebo profesionální činnosti, nebo zprostředkovatel.
Spotřebitelem rozumíme věkovou fyzickou osobu, která jedná za účelem, který nesouvisí s žádnou obchodní nebo profesionální činností.
Obecné podmínky prodeje neupravují prodej produktů ani poskytování služeb jinými stranami než Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM“ store.diegom.it, které mohou být na webu přítomny, například prostřednictvím odkazů , bannery atd., Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM“ store.diegom.it proto nenese odpovědnost za poskytování služeb třetími stranami s výjimkou uzavření elektronických operací OBCHODU mezi konečnými spotřebiteli Diega di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM“ store.diegom.it a různé předměty.

Produkty prodávané na webu store.diegom.it jsou určeny pro konečného spotřebitele, což znamená fyzickou osobu, která jedná za účelem nesouvisejícím s její obchodní nebo profesní, právní činností, která se neomezuje pouze na další prodej zboží zakoupeného na stránkách obchodu. . diegom.it. Uživatelé, kteří nepatří do kategorie konečných spotřebitelů, se proto vyzývají, aby upustili od navázání obchodních vztahů se společností Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM“, a od zasílání nákupních objednávek společnosti MERCE k prodeji prostřednictvím třetích stran.
S ohledem na výše uvedené si Diego di Diego Mazzi & C. Snc vyhrazuje právo nezpracovávat objednávky, které nejsou určeny pro konečného spotřebitele nebo nejsou v souladu s výše popsanými obchodními zásadami.

 

Přístupem na webovou stránku odpovídající adrese store.diegom.it smlouvy o nákupu požadovaného produktu / produktů lze uzavřít podle uvedených postupů a pokynů.
Koncoví uživatelé jsou povinni pečlivě prozkoumat tyto obecné podmínky prodeje online, protože jsou nezbytnou a nedílnou součástí kupní smlouvy. Odeslání potvrzení objednávky proto vyžaduje úplnou znalost obecných podmínek prodeje a jejich přijetí.
Obecné podmínky prodeje lze kdykoli upravit, aktualizovat pomocí store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM“ (také s ohledem na jakékoli regulační změny), který o tom bude informovat prostřednictvím stránky vašeho webu. Koncový uživatel je proto vyzván k pravidelnému přístupu k této sekci za účelem kontroly aktualizací obecných podmínek prodeje.
Koncový uživatel elektronickým zasláním potvrzení své objednávky prohlašuje, že si přečetl a přijal všechny informace, které mu byly poskytnuty, proto bezpodmínečně přijímá a zavazuje se dodržovat ve svých vztazích s store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc všeobecné podmínky prodeje.